BitNation Bombazijnstraat 21, 7545TW, Enschede +31 (0) 627111777 contact@bitnation.nl https://www.bitnation.nl/img/logo.png
2021-09-14 09:37:44 BitNation https://www.bitnation.nl/img/logo.png

StudioCloud v4.7

geplaatst op 11-09-2021

StudioCloud versie 4.7 is de zevende feature-update en brengt onder meer SEPA EPC QR codes voor op facturen, een utibreiding van de instelbare betaaltermijnen en meer controle over de inhoud van je inschrijfformulier en proeflesformulier.


Enkele nieuwe features en wijzigingen

Algemeen

  • Indien de 'Volgend Seizoen'-module niet gebruikt wordt om lesadviezen uit te brengen, maar wel om lesindelingen te communiceren kan de knop 'Lespakket aanpassen/vastleggen' in het 'Leden WebApp'-onderdeel 'Mijn Volgend Seizoen' uitgeschakeld worden.
  • De begeleidende teksten bij de 5 stappen van het inschrijfformulier, het inschrijfformulier voor volgend seizoen en het proeflesformulier kunnen in de systeemconfiguratie bij het onderdeel 'Leden WebApp' op de corresponderende panels zelf ingevoerd en aangepast worden. Als een begeleidende tekst bij een stap geen inhoud heeft wordt de standaardtekst weergegeven.
  • Alle URL's voor de Leden WebApp en bijbehorende formulieren en onderdelen zijn opgenomen in de systeemconfiguratie bij het onderdeel 'Leden WebApp' op het panel 'URL's van Leden WebApp en formulieren'.
  • Diverse pop-up bevestigingsvensters zijn voorzien van geanimeerde iconen om je er op te wijzen dat de handeling gevolgen heeft die niet zonder meer ongedaan te maken zijn.
  • In de systeemconfiguratie kan bij het onderdeel 'StudioCloud' op het panel 'Algemene instellingen' de weergave van de einddatum van cursussen in e-mails uitgeschakeld worden.

Financieel

  • De betaaltermijn 'kwartaal' heet voortaan 'termijnen' en is aangepast zodat er nu minimaal 3 tot maximaal 6 betaaltermijnen kunnen worden geconfigureerd. Let goed op als je de instellingen voor betaaltermijnen wijzigt dat de definitie van de termijnen opeenvolgend en een aaneengesloten serie van maanden dient te zijn die geen overlap heeft met andere termijnen. Neem bij twijfel contact op, we kijken graag met je mee.
  • Er kunnen QR codes afgebeeld worden op facturen welke gescand kunnen worden met bank-apps. Hierdoor worden betaalgegevens van de factuur, te weten rekeninghouder en IBAN van de studio, het openstaande bedrag en het betalingskenmerk, automatisch ingevuld bij de overboeking. Deze optie kan voor de betaalwijzes bankoverschrijving, contant en pin geactiveerd worden in de systeemconfiguratie bij het onderdeel 'Financieel' op het panel 'Betalingscondities'. De ontvangende BIC en IBAN dienen te worden bij het onderdeel 'Bedrijf'. We adviseren om in de betalingscondities op te nemen dat de QR code gescand dient te worden met een bank-app: "Snel betalen? Scan de QR code met je bankieren app!".

Activiteiten

Via het actie-menu van iedere activiteit kunnen deze gekopieerd worden in zowel de module Activiteiten als de module Volgend Seizoen.

Controles

In diverse overzichten in de module Controles zijn de labels van de leden zichtbaar gemaakt.